choi online du doan xo so

VietFund Management (VFM) | Cập nhật hoạt động quỹ

Hỗ trợ nhanh
Hotline
(+84-8) 3825 1480
Liên hệ
Vui lòng điền địa chỉ email để đăng ký nhận bản tin

Nhà đầu tu chuẩn bị chứng từ/ thông tin yêu cầu cho thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ chứng chỉ quỹ mở gồm:

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Thông báo Xác nhận số luợng sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF1, VFMVF4 (đối với Nhà đầu tu của các Quỹ VFMVF1, VFMVF4 chua thực hiện mở tài khoản)

  •  Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở

  •  Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (nếu có)

  •  Bản sao hợp lệ của CMND/hộ chiếu nhà đầu tu và nguời đuợc uỷ quyền (nếu có)

  •  Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tu gián tiếp (FICA) (dành cho nhà đầu tu nuớc ngoài)

  •  Giấy Xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm luu ký (dành cho nhà đầu tu nuớc ngoài)

  •  Thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) (dành cho nhà đầu tu có yêu cầu xuất hoá đon phí giao dịch)

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ PHÁP NHÂN

Thông báo Xác nhận số luợng sở hữu chứng chỉ quỹ VFMVF1, VFMVF4 (đối với nhà đầu tu của các Quỹ VFMVF1, VFMVF4 chua thực hiện mở tài khoản)

  •  Phiếu đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở

  •  Hợp đồng uỷ quyền có công chứng (nếu có)

  •  Bản sao hợp lệ của Giấy phép đăng ký kinh doanh

  •  Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến Quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập của nhà đầu tu tổ chức

  •  Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của nguời đại diện theo pháp luật

  •  Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của nguời đuợc uỷ quyền (nếu có)

  •  Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tu gián tiếp (FICA) (dành cho nhà đầu tu nuớc ngoài)

  •  Giấy Xác nhận Mã số giao dịch từ Trung tâm luu ký (dành cho nhà đầu tu nuớc ngoài)

  •  Thông tin mã số thuế doanh nghiệp

  •  Sau khi thủ tục mở tài khoản đã hoàn tất, nhà đầu tu sẽ đuợc nhận thông báo số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở từ Đại lý phân phối.

*Luu ý: số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tu có thể sẽ khác với tài khoản giao dịch chứng khoán niêm yết tại công ty chứng khoán truớc đây (nếu có)

×

Thông báo

'; jQuery("body").append(popHtml); jQuery(".wpcf7-submit").click(function(event) { jQuery( document ).ajaxComplete(function() { myclass=jQuery(".wpcf7-response-output").hasClass("wpcf7-validation-errors") ? true : false; var description = jQuery(".wpcf7-response-output").text(); jQuery('.modal-body .cf7-message').text(description) event.preventDefault(); jQuery("body").append(appendthis); jQuery(".modal-overlay").fadeTo(500, 0.7); jQuery('#popup').fadeIn("popup"); jQuery(".wpcf7-response-output").css( "display", "none" ); }); }); }
choi online du doan xo soHiện đang là website nền tảng game nổi tiếng tại Trung Quốc, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ đăng ký, đăng nhập, cá cược và các dịch vụ khác. Ứng dụng tập hợp hơn mười game kinh điển đặc sắc, chúc các bạn chơi vui vẻ và hạnh phúc.
hiểu chúng tôi